Najnowsze wpisy

PTLR – Konferencja

Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej

Ubiegły weekend był dla mnie bardzo intensywny. Dziękuję za możliwość spotkań podczas  Międzywojewódzkiej Konferencji POLSKIE TOWARZYSTWO LECZENIA RAN (PTLR), tym roku organizowanej we współpracy z Polską Federacją Edukacji w Diabetologii.

Konferencja: „Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej” była okazją do wymiany poglądów podczas bardzie ciekawej sesji panelowej, w której miałem przyjemność uczestniczyć. POZ jest obecnie w centrum istotnych zmian. Ważne, byśmy w ich toku pamiętali, jak kluczową rolę odgrywa lekarz rodzinny w prewencji, wczesnej diagnostyce i profilaktyce wtórnej cukrzycy. To na nas – lekarza POZ – spoczywa odpowiedzialność za edukację chorych w zakresie ochrony przed poważnymi powikłaniami cukrzycy. W tym amputacją kończyny związaną ze stopą cukrzycową.

Wszyscy paneliści zgodzili się, że bez tej podstawowej interwencji, a więc wzmocnienia POZ (w obszarze edukacji – przez edukatorów; w obszarze diety – przez dietetyków) nie uda się zmniejszyć poważnych następstw cukrzycy.

Zwróciłem uwagę, że dobra prewencja i właściwe leczenie cukrzycy mogą uchronić chorych przez rozwojem powikłań. Aby to mogło się udać zespół POZ musi być szeroki, co w dobie braków kadrowych nie jest łatwe. Jednocześnie nasze działania muszą być optymalizowane. To znów rodzić może nowe problemy – jeśli chcemy lepszej opieki pielęgniarskiej, potrzeba nam więcej personelu pielęgniarskiego w POZ. Skąd?

Panel dyskusyjny podczas konferencji: Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej

Optymalizacja edukacji, porad dietetycznych i wreszcie – terapii cukrzycy, jest moim zdaniem możliwa z zastosowaniem nie tylko nowoczesnej organizacji pracy (opieka koordynowana), nie tylko dzięki nowoczesnym lekom (coraz więcej ich w refundacji), ale także dzięki nowym rozwiązaniom IT (stała kontrola glikemii, kontrola zdalna, wymiana informacji między POZ a pacjentem). Oby ta ścieżka także była aktywnie wzmacniania przez MZ i NFZ.

#poz #medycynarodzinna #lekarzrodzinny #cukrzyca #stopacukrzycowa #prewencja #opiekakoordynowana

Zdjęcia za: https://www.facebook.com/ptlr2020

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *