#aplikacja #web #lekarze #pacjenci #online #wyszukiwarka

Wyszukiwarka powstała we współpracy Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Projekt zyskał patronat honorowy Rzecznika Praw Pacjentów oraz Fundacji My Pacjenci

„Zwiększająca się liczba oraz wydłużenie czasu przeżycia chorych na nowotwory skutkuje zwiększeniem liczby osób kierowanych do opieki paliatywnej. W coraz większym stopniu opieką paliatywną obejmowani są również pacjenci z innymi przewlekłymi nieuleczalnymi chorobami.”

Wyszukiwarka Opieki Paliatywnej

Podstawą dla realizacji projektu jest badanie, w którym udział wzięło 755 lekarzy POZ i 102 lekarzy medycyny paliatywnej. Według dostępnych raportów, średnio na 1000 mieszkańców Polski przypadało 1,17 lekarzy POZ w 2018 roku. Według raportu NIL na 100 tys. populacji przypada tylko 1,09 lekarzy medycyny paliatywnej. W 2018 r. usługi z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej świadczyło nieco ponad 550 podmiotów medycznych.

Głównym celem realizacji projektu wyszukiwarki opieki paliatywnej jest poprawa dostępu do informacji dla lekarzy medycyny rodzinnej, ich pacjentów oraz bliskich chorych, co ma przełożyć się na skuteczniejszą komunikację i lepszą jakość opieki nad pacjentami.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście danych o rosnącej licznie chorych kierowanych do tej formy opieki:

„Na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zebranych z jednostek opieki paliatywnej, w 2018 opieką paliatywną w Polsce objęto łącznie 94,9 tys. pacjentów, w tym 61 tys. domową, 35,9 tys. stacjonarną i 16,7 tys. ambulatoryjną.”

Jest niezwykle istotne aby chorzy ci trafili w odpowiednie miejsca, optymalnie by opieka mogła być świadczona najbliżej ich miejsca zamieszkania.

 
Zadania wyszukiwarki:
  • odnajdywanie najbliższych jednostek opieki paliatywnej po nazwie miejscowości, kodzie pocztowym lub geolokalizacji,
  • odnajdywanie pobliskich (alternatywnych) placówek, np. w odległości do 50 km od miejsca zamieszkania pacjenta,
  • pokazywanie kompletnych danych kontaktowych.

Dodatkowo, wyszukiwarka dostarcza dane konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz przydatne materiały informacyjne dla lekarzy medycy rodzinnej, pacjentów i ich bliskich (przede wszystkim zasady kierowania i przyjmowania do opieki paliatywnej).

Previous slide
Next slide

Metryczka projektu:

Technologie:

Odtwórz wideo