Kurs Przewlekła Choroba Nerek dla lekarzy

#kurs, #medycyna, #lekarze, #online

Program przewlekłej choroby nerek jest projektem edukacyjno-badawczym realizowanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej we współpracy z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym. Obejmuje on trzy zasadnicze elementy. Pierwszym z nich było badanie ankietowe oceniające wiedzę lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat przewlekłej choroby nerek. Celem jest konfrontacja wyników tego badania z prowadzonym działaniem edukacyjnym w zakresie przewlekłej choroby nerek.

Drugim elementem projektu jest kurs online na stronie internetowej www.pchn.edu.pl. Kurs przygotowany został wspólnie przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Osobiście odpowiadałem za jego realizację: od etapu koncepcyjnego po techniczne wdrożenie materiałów. W ramach tego kursu lekarze pracujący w POZ otrzymali przekrojowy materiał dotyczący zarówno zasad diagnostyki, rozpoznawania, jak i postępowania z pacjentami z przewlekłą chorobą nerek. Wszystkie szczegóły dotyczące tego projektu znajdują się na stronie www.PChN.edu.pl.

Trzecim elementem przygotowanego programu PChN jest badanie epidemiologiczne, dotyczące pacjentów o określonych kryteriach chorobowych, którzy do tej pory nie mieli rozpoznanej przewlekłej choroby nerek, ale są nią zagrożeni. 

Previous slide
Next slide

Metryczka projektu:

Technologie: