Najnowsze wpisy

V Forum Srebrnej Gospodarki w Małopolsce Dyskusja panelowa, V Forum Srebrnej Gospodarki w Małopolsce

Forum Srebrnej Gospodarki 2022

Dyskusja panelowa podczas V Forum Srebrnej Gospodarki w Małopolsce, w której miałem przyjemność uczestniczyć, była okazją do bardzo ciekawej dyskusji. Tak podczas samej sesji, jak i w kuluarach. Mamy wiele rozwiązań, ale i ogrom wyzwań przed nami.

Srebrna Gospodarka to wydarzenie organizowane z myślą o pokoleniu tzw. srebrnej generacji (60 plus) i najstarszych mieszkańcach województwa małopolskiego. Wydarzenie odbyło się 7 listopada 2022 w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. Głównym tematem tegorocznej edycji Kongresu był ”Krajobraz po pandemii: sytuacja osób starszych i nowe wyzwania dla polityki senioralnej”.

W dyskusji uczestniczyli: prof. dr. hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ, Przemysław Wierzbicki, specjalista psychiatrii ze Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, specjalistka geriatrii dr n. med. Marzena Dubiel i Lidia Jaźwińska, członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Dyskutowaliśmy nad największymi wyzwaniami społecznymi i zdrowotnymi, które przyniosła epidemia.

Zwróciłem szczególną uwagę na działania w okresie pandemii wykorzystujące nowe sposoby komunikacji. Niosą one szanse dla seniorów (w tym tych wykluczonych np. poprzez brak komunikacji zbiorowej umożliwiającej dotarcie do przychodni). Jednocześnie jednak stwarzają wiele zagrożeń, utrudniają budowanie trwałej relacji – która szczególnie w medycynie rodzinnej ma kluczowe znaczenie.

Zaledwie 0,3% porad udzielanych na odległość korzysta z innych rozwiązań, niż połączenie telefoniczne. W czasach dostępu do zdalnych urządzeń, do kamer w każdym niemal smartfonie, Pacjenci na odległość wciąż tylko „słyszą się” z lekarzem. A gdzie video? Gdzie transmisja danych medycznych (ciśnienie, tętno, saturacja, waga, pomiar glikemii, żeby wspomnieć najprostsze). A przecież rozwiązania, o czym rozmawialiśmy w kuluarach spotkania, już dziś istnieją.

Potrzebujemy zdrowych seniorów. Także dla rynku pracy, co wybrzmiało w komentarzach z sali podczas dyskusji. Jednocześnie potrzebujemy do tego wsparcia – tandem lekarz-Pacjent nie da sobie rady. Szansą może być wprowadzana właśnie w POZ reforma: opieka koordynowana. Przed nami jednak wiele pracy, nim taka forma opieki będzie powszechna w POZ.

Tymczasem wydaje się, że możemy wykorzystywać istniejące rozwiązania i kanały. Przede wszystkim do edukowania. Dobrze wyedukowany senior (35% z seniorów korzystać z TV jako głównego źródła wiedzy, dalsze ok 25% – z kontaktów w klubach seniora i innych wspólnych miejscach) – to senior zdrowszy. Bardziej świadomy, np. w zakresie gdzie i jak może zaszczepić się przeciw grypie. Jak i kiedy powinien się badać.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *